Wijkplatform Geleen

Nieuws

REÜNIE IN DE REÜNIE

‘Reünie in de Reünie’, zo luidt de naam van het jubileumfeest dat op 27, 28 en 29 september in de Geleense wijk Krawinkel wordt gevierd.
Het als patronaat begonnen gemeenschapshuis.
De Reünie bestaat 100 jaar en dat willen de mensen uit ‘de Kraonkel’ weten.
Het grote gebouw staat straks in september volledig ter beschikking voor het evenement ‘Reünie in de Reünie’.
Het bestuur van Wijkplatform Krawinkel heeft met een groep mensen van gedachten gewisseld over ideeën en de inhoud van het eeuwfeest. Werkgroepen buigen zich over de diverse feestelijke onderdelen.

De oude foto is ons beschikbaar gesteld door,
Heemkunde vereniging Geleen.
Daarvoor onze dank.