Wijkplatform Geleen

Vergader informatie Bestuurvergaderingen

Bestuursvergaderingen WPF – Krawinkel 2019
Zet ze reeds in uw agenda:

22 Januari 2019 aanvang 19.30 uur

26 Maart   2019 aanvang 19.30 uur.  voor de carnaval

14 Mei       2019 aanvang 19.30 uur

09 Juli       2019 aanvang 19.30 uur

03 September   2019 aanvang 19.30 uur

24 September   2019 aanvang 19.30 uur. i.v.m. 100 bestaan

29 Oktober       2019 aanvang  19.30 uur

17 December    2019 aanvang  19.30 uur.

Bij verhindering afmelden
bij de 
secretaris.