Wijkplatform Geleen

Weetjes

 

Overkoepelend bestuur.:

Voorzitter                 Peter Strijdonck
Vice-voorzitter          John Vissers
Secretaris               Vacant
Lid                           Vacant

Web-side beheerder  Fien Starmans
                               Ria  Molenbrugge
Adviseur                   Harry Geven.