Wijkplatform Geleen

Weetjes

 

Overkoepelend bestuur.:

Voorzitter                  Peter Strijdonck
Vice-voorzitter           John Visser
Secretaris                  Peter Baijens
Lid                            Tom  Bartelomé
Web-side beheerder   Fien Starmans
                                Ria  Molenbrugge
Adviseur                    Harry Geven.