Wijkplatform Geleen

Info

 

 

Het beheer van het openbaar groen werd voor de 21ste eeuw vaak uitgevoerd op basis van een frequentiebestek.
Dit wil zeggen dat de frequentie van het onderhoud vooraf is vastgesteld.
Een voorbeeld is dat er jaarlijks zeven keer geschoffeld moet worden en dat het gras 26 keer per jaar moet worden gemaaid.
Met een beeldbestek wordt niet meer gewerkt op basis van frequentie maar op basis van ‘het beeld’.

Bij een beeldbestek kan er onderscheid gemaakt worden uit verschillende onderhoudsniveaus.
De meest toegepaste onderhoudsniveaus bestaan op basis van niveau A+, A, B, C of D. Een A+-niveau wil zeggen dat het onderhoudsniveau zeer hoog is.
Niveau D betekent dat het onderhoudsniveau zeer laag is. Bij iedere beeldkwaliteitsniveau hoort een bepaald beeld en beschrijving waaraan het beeld moet voldoen.
Wanneer de gemeente bijvoorbeeld beeldkwaliteitsniveau B heeft vastgesteld voor het zwerfafval tussen beplanting,
wil dat zeggen dat er jaarrond minder dan 10 stuks zwerfafval moet liggen binnen 100 vierkante meter.
Een beeldkwaliteitsniveau C zegt bijvoorbeeld dat er minder dan 25 stuks zwerfafval binnen 100 vierkante meter moet liggen.
Met het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau kunnen u, de gemeente en de aannemer bepalen of de straat aan het afgesproken niveau voldoet.
 
Wat dit betekent voor het onderhoud van de hagen in De Haese kunt u vinden in de bijlage.
Daarin staan foto’s van de verschillende onderhoudsniveaus met de bijbehorende beschrijving.
In de Haese is onderhoudsniveau B van toepassing.
De aannemer hoeft dus pas de hagen te komen snoeien op het moment dat niveau C van toepassing is.
Na het snoeien van de haag door de aannemer zal het onderhoudsniveau A of A+ van toepassing zijn,
waarna hij pas weer hoeft terug te komen op het moment dat niveau B niet meer gehaald wordt.
Concreet betekent het dus dat er, afhankelijk van de groeiomstandigheden, vaker of minder vaak gesnoeid dient te worden, in plaats van vooraf afgesproken 2x per jaar.